Združenie LPG Slovensko
Ružová 1, 920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Email: cechvala@zdruzenie-lpg.sk

Informácia: www.zdruzenie-lpg.sk
www.lpg-zdruzenie.sk
Bankové spojenie:  Banka: ČSOB , č. účtu: 4004922369/7500